Over PReMa

PReMa is een netwerk dat Pricing & Revenue Management professionals uit het bedrijfsleven en de academische wereld samenbrengt. Het doel van PReMa is:

Het uitwisselen van nieuwe ontwikkelingen en praktijk ervaringen
op het gebied van Pricing & Revenue Management

PReMa is een initiatief van ORTEC, de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en het Centrum Wiskunde en Informatica (CWI). De combinatie van academische en praktijk professionals binnen het netwerk zorgt ervoor dat innovatieve technieken snel kunnen worden toegepast in de praktijk en dat nieuwe praktisch relevante onderzoeksvragen worden geformuleerd.

Meld u gratis aan om op de hoogte te blijven van de activiteiten van PReMa!

prof.dr. Ger Koole

Ger Koole is hoogleraar optimalisatie van bedrijfsprocessen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van huis uit wiskundige is hij zich in de loop steeds meer met toepassingen van geavanceerd plannen bezig gaan houden, in eerste instantie in call centers, en later ook in de gezondheidszorg en op het gebied van Revenue Management. Professor Koole heeft meer dan 60 artikelen gepubliceerd in de internationale literatuur, en is o.a. associate editor van Management Science. Hij is tevens hoofd van de afdeling Wiskunde van de Vrije Universiteit en heeft een deeltijdaanstelling in het VU medisch centrum.

prof.dr. Rob van der Mei

Rob van der Mei is hoogleraar performance analyse van coommunicatienetwerken aan het Centrum Wiskunde & Informatica en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is betrokken geweest bij verschillende Revenue Management projecten zowel in de luchtvaart als in de airport parking industrie. Momenteel, begeleid hij een promovendus die onderzoek doet naar decentrale beslissingen in Revenue Management.

dr. Kevin Pak

Kevin Pak is Revenue Management consultant bij ORTEC sinds 2005. Daarvoor heeft hij vier jaar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam lesgegeven en onderzoek gedaan op het gebied van Revenue Management. Zijn onderzoek is gepubliceerd in en gepresenteerd op verschillende internationale tijdschriften en conferenties. In 2005 is hij gepromoveerd aan de EUR op zijn proefschrift: Revenue Management: New Features and Models.

dr. Maarten Soomer

Maarten Soomer is Revenue Management consultant bij ORTEC sinds 2008. Hiervoor heeft hij een promotieonderzoek op het gebied van Runway Operations Scheduling gedaan aan de Vrije Universiteit en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR gedaan. Begin 2009 is hij hierop gepromoveerd. In 2007 heeft hij zijn promotieonderzoek een half jaar onderbroken om een Revenue Management proces te onwerpen en implementeren voor het grootste off-airport parking bedrijf in de V.S.

Organisaties

PReMa is een iniatief van ORTEC, de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Centrum Wiskunde en Informatica (CWI).

Centrum Wiskunde & Informatica

Het Centrum Wiskunde & Informatica verricht fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in wiskunde en informatica. Het CWI draagt de resultaten daarvan over aan de maatschappij en het bedrijfsleven. Het onderzoek op het gebied van Revenue Management valt binnen het cluster Probabilbity, Networks and Algorithms.

ORTEC

ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde softwareoplossingen en consultancydiensten voor planning en optimalisatie. De ORTEC producten en diensten leiden tot geoptimaliseerde plannen voor transportroutering, belading van voertuigen en pallets, personeelsinzet, vraagvoorspelling en logistieke netwerkplanning. ORTEC heeft meer dan 800 klanten wereldwijd, 600 werknemers en verschillende kantoren in Europa en Noord-Amerika. ORTEC heeft een jarenlange ervaring en ongeëvenaarde expertisebasis op het gebied van Revenue Management. Voorbeelden van markten waarin ORTEC ervaring heeft met Revenue Management zijn o.a. luchtvaart, touroperators, parkeerbedrijven en aanbieders van reclame-capaciteit.

Vrije Universiteit Amsterdam

In de afgelopen 127 jaar heeft de VU zich ontwikkeld van een bescheiden initiatief aan de Keizersgracht tot een gezichtsbepalende instelling in de snelst groeiende economische regio van Nederland, de Zuidas. Er studeren nu meer dan 19.000 studenten aan de universiteit. De onderzoeksgroep Optimalisatie van Bedrijfsprocessen is actief op het gebied van theorie en toepassingen van het wiskundig modelleren van toevalsprocessen. Hieronder valt ook onderzoek op het gebied van Revenue Management. Deze onderzoeksgroep valt onder de afdeling Wiskunde van de Faculteit der Exacte Wetenschappen.

PReMa is een initiatief van:


Centrum Wiskunde & Informatica ORTEC Vrije Universiteit Amsterdam